Aktualności

  • Wybierz Kategorie


Maj 22, 2019

Biogazownie- zagospodarowanie bioodpadów

W przeciągu ostatnich lat coraz większy staje się problem związany ze wzrostem  ilości powstających odpadów.  Duży wpływ na wzrost ilości wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych ma czynnik  ekonomiczny. Po wprowadzeniu selektywnej zbiórki bioodpadów biogazownie będą jednym z sposobów na ich przetwarzanie. Odpady żywnościowe – problem ich  zmniejszenia i zagospodarowania podnoszony jest przez liczne światowe, jak […]

Dowiedz się więcej

Maj 21, 2019

Bioodpady – Nowe przepisy w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych.

Bioodpady stanowią największą ilość odpadów komunalnych, Krajowy Plan Gospodarki Odpadami założył że do 2020 roku wszystkie gminy będą zobowiązane do selektywnego odbierania odpadów zielonych oraz innych bioodpadów. Do tej pory selektywnie odbierane były odpady zielone lecz ma się to zmienić w 2020 roku wymagane będzie dodatkowo selektywne zbieranie bioodpadów czyli odpadów kuchennych. Selektywnie odbierane bioodpady […]

Dowiedz się więcej

Maj 16, 2019

Kocioł na biomasę dla tych którzy którym dbanie o środowisko jest ważne.

Kotły na biomasę stają się coraz bardziej popularne ze względu na to, że zapewniają niskie koszty ogrzewania a ich praca jest przyjazna dla środowiska. Tego typu źródła ciepła cechują się rozwiązaniami gwarantującymi bezpieczeństwo i komfort użytkowania instalacji grzewczej. Kupowane i montowane kotły na biomasę muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów: Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 […]

Dowiedz się więcej

Maj 14, 2019

PROGRAM ENERGIA PLUS- UŁATWIONA DLA INWESTYCJI OZE

Program Energia Plus przybiera na sile. Propozycje zawierają między innymi prosumenckie instalacje OZE do 500 kW dla firm, ulgi w podatku od nieruchomości oraz możliwość skorzystania z systemu białych certyfikatów. Program ma być tak skonstruowany, by korzyści z bycia prosumentem nie obciążały innych odbiorców energii. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ma konkretne propozycje dotyczące programu Energia […]

Dowiedz się więcej

Zmiany w ustawie o OZE łatwiejszy dostęp do alternatywnych źródeł.

Ministerstwo Energii zakończyło proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Uwagi można było zgłaszać do 7 marca 2019 r. Projektu ma na celu dalszą realizacje działań w kierunku osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Zawarte w nowelizacji rozwiązania mają […]

Dowiedz się więcej

Maj 13, 2019

Kolektory słoneczne to rozwiązania przyjazne dla środowiska.

To urządzenia zamieniające energię słoneczną na ciepło. Kolektory słoneczne umożliwiają zaoszczędzenie większej sumy pieniędzy wydanych na tradycyjne systemy grzewcze. Coraz więcej osób instaluje na dachach domów kolektory słoneczne. To skutek promowania odnawialnych źródeł energii oraz dofinansowanie na ekologiczne rozwiązania w zakresie ogrzewania. W okresie letnim  kolektory zapewniają pełne zabezpieczenie potrzeb na ciepłą wodę użytkową oraz […]

Dowiedz się więcej

Kondensacyjny kocioł olejowy jako ekologiczny system ogrzewania.

Kocioł olejowy kondensacyjny, podobnie jak jego gazowy odpowiednik odzyskuje energię cieplną ze skroplenia pary wodnej zawartej w spalinach. Powoduje  to wysoką sprawność urządzenia, ale wymusza również odpowiednią konstrukcję systemu grzewczego. Kocioł olejowy kondensacyjny posiada sprawność o niecałe 6% wyższą niż jego niekondensacyjny odpowiednik. Jest to wartość mniejsza niż w przypadku gazu (do 11%), ze względu […]

Dowiedz się więcej

Kotły elektryczne – wygoda i ekologia w jednym

Kocioł elektryczny w porównaniu do ogrzewania centralnego wykorzystującego paliwa stałe jest wygodnym rozwiązaniem w sezonie zimowy. Zatem ogrzewanie elektryczne wybierane jest najczęściej przez osoby które nie mają czasu na przygotowanie opału na sezon grzewczy lub nie mają gdzie go składować. Kotły elektryczne posiadają również walory ekologiczne dzięki takiemu zasilaniu podczas ogrzewania nie wydzielane są spaliny. […]

Dowiedz się więcej

Ogrzewanie gazowe wygodne a zarazem ekologiczne

Ogrzewanie gazowe  ma wiele plusów : jest wygodne, jest niskoemisyjne czyli nie emituje szkodliwych pyłów, nie wiąże się z koniecznością codziennej obsługi, nie generuje żadnych odpadów takich jak: popiół. Żeby korzystać z ogrzewania gazowego należy zainwestować w podłączenie do sieci gazowej oraz  w specjalny piec.  Posiadając dobrze ocieplony dom, nie należy niepokoić  się o wysokie […]

Dowiedz się więcej

Maj 10, 2019

Pompy ciepła jako ekologiczny system ogrzewania

Stawiając na ekologiczne rozwiązania grzewcze warto zwrócić uwagę na pompy ciepła które cieszą się coraz większą popularnością są najbardziej ekologicznym sposobem ogrzewania. Pompy ciepła do ogrzewania budynku wykorzystują energię odnawialną, skumulowaną w gruncie, wodzie lub powietrzu. Jego zasada działania oparta jest na typowych przemianach fizycznych, które zachodzą w urządzeniu: parowaniu, sprężaniu skraplaniu oraz rozprężaniu. Pompy […]

Dowiedz się więcej

Ogrzewanie niskoemisyjne korzyści dla środowiska.

W celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego dnia 1 października 2017 weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju w sprawie wymagań energetyczno – emisyjnych dla kotłów. przepisów wynika iż dozwolone jest sprzedawanie i instalowanie wyłącznie takich kotłów, które spełniają wymagania określone w normie PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń 5 klasy. Jak również ustawa Prawo Ochrony Środowiska umożliwiają sejmikom […]

Dowiedz się więcej

Biogaz jako ekologiczne źródło energii. Bezpieczeństwo energetyczne.

Biogaz nazywany pierwotnie gazem błotnym lub bagiennym ze względu na miejsce naturalnego wydzielania jakim są bagna. Często nazywany jest również gazem wysypiskowym, ponieważ powstaje na składowiskach odpadów komunalnych. Biogaz to niekonwencjonalne paliwo produkowane z materii organicznej w warunkach beztlenowych w procesie fermentacji metanowej gdzie głównym składnikiem jest metan. Metan to chemiczny związek organiczny wykorzystywany jako […]

Dowiedz się więcej

Smog zagrożenie które można wyeliminować

Smog to zanieczyszczenie powietrza, które pojawia się przy ziemi, a które spowodowane jest gromadzeniem się zanieczyszczeń: stałych, ciekłych i gazowych w wyniku ich emisji do atmosfery przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych. W Polsce mamy głównie zanieczyszczenia pyłowe oraz gazy spalinowe, w którym oprócz tlenków węgla, siarki i azotu występują jeszcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, z najsłynniejszym benzo(a)pirenem. […]

Dowiedz się więcej

Maj 9, 2019

Stan powietrza atmosferycznego raport za rok 2017

Stan powietrza w Bydgoszczy dzięki działaniom podjętymi przez Urząd Miasta jest coraz lepszy. Co prawda jeszcze są miejsca w mieście gdzie powietrze pozostawia wiele do życzenia ale procesy podjęte są długo terminowe więc na efekty będzie trzeba jeszcze chwilę poczekać. Nieciekawie w dalszym ciągu wypada Plac Poznański i ul. Warszawska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokonał […]

Dowiedz się więcej

TERMOMODERNIZACJA SPOSÓB NA OSZCZĘDNOŚCI DOMOWYM BUDŻECIE.

Ceny opału idą w górę szukasz rozwiązania na oszczędności związane z ogrzewaniem może wystarczy tylko i aż dokonać nieszczelności budynku. Warto spróbować! Dostępne są dofinansowania na tego typu działania. Ciepło nie tylko ucieka z nich ogromnym strumieniem, ale też jego produkcja jest mało ekonomiczna. Sposobem na rozwiązanie w/w problemu jest wdrożenie termomodernizacji która wpłynie na […]

Dowiedz się więcej

Biopaliwa i ich korzyści dla środowiska.

Zastanawiasz się co to są te biopaliwa? coraz głośniej o ich stosowaniu? W pigułce przedstawiamy co to takiego. Może się przekonasz i z nami zaczniesz wspierać środowisko naturalne. Biopaliwa stałe: słoma, specjalne gatunki drzew np. wierzba krzewiasta, ziarno zbóż, śluzowiec pensylwański itp. Podczas spalania lub gazyfikacji wymienionych roślin otrzymujemy energię cieplną lub elektryczną. Biopaliwa płynne […]

Dowiedz się więcej

Biomasa przyszłością ogrzewania.

Państwo małymi krokami wycofuje istniejące powszechnie „śmieciuchy” chce je zamienić na ekologiczne które bardzo często zasypywane są biomasą. Co to takiego jest biomasa dowiesz się z poniższego materiału. Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegająca zmianą  w procesie rozkładu biologicznego. Pochodzi z produktów, odpadów (komunalnych i zwierzęcych) i pozostałości z produkcji […]

Dowiedz się więcej

Maj 8, 2019

„Ciepłownictwo Powiatowe” w trosce o powietrze

W lutym ruszył pilotażowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ciepłownictwo Powiatowe”. To instrument wsparcia, który wynika z potrzeby dostosowywania się do zaostrzających norm emisyjnych oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko polskiego sektora ciepłowniczego na szczeblu powiatowym. Program kierowany jest do średnich przedsiębiorstw ciepłowniczych (do 50 MW), ale tylko do tych, w których […]

Dowiedz się więcej

Pieniądze na modernizację instalacji przetwarzających odpady

Od maja można się ubiegać o pieniądze na budowę, modernizację lub rozbudowę instalacji przetwarzania odpadów. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie można uzyskać pożyczkę w wysokości nawet 100% kosztów. Środki  pochodzą z 2 części programu „Racjonalna gospodarka odpadami”. W jego ramach można uzyskać pieniądze m.in. na rozbudowę czy modernizację regionalnych instalacji przetwarzania odpadów […]

Dowiedz się więcej

Pożyczki na czystą energię

Jesteś przedsiębiorcą dbającym o środowisko- ruszyły niskooprocentowane pożyczki na czystą energię. Kujawsko- Pomorski Fundusz Pożyczkowy podlegający pod Urząd Marszałkowski  poinformował że posiada 30mln zł na czystą energię. Można uzyskać do 5mln zł na odnawialne źródła energii (np. instalacje fotowoltaiczne ). Fundusz udziela pożyczki na preferencyjnych zasadach, pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej.  Oferta skierowana jest do […]

Dowiedz się więcej

Realizacja przez Miasto Programu Ochrony Powietrza w 2017 r.

Na bieżąco miasto pracuje nad oprawą jakości powietrza w Bydgoszczy w 2017 roku podjęto kilka uchwał w tym temacie. Ze względu na zły stan powietrza w Bydgoszczy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął następujące uchwały: Uchwała nr XXXVII/621/17 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na […]

Dowiedz się więcej

Bydgoszcz Miastem edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

W związku z ochroną powietrza i walką ze smogiem Miasto Bydgoszcz we współpracy z jednostkami oświatowymi stworzyło scenariusze zajęć dla nauczycieli. Zachęcamy do realizacji pakietów edukacyjnych i szerzenia wśród uczniów wiedzy na temat dbałości o jakość powietrza. Dostosowano programy edukacyjne do każdej grupy wiekowej dzieci i młodzieży. Dla najmłodszych powstawał program: Program -Czy to Smok […]

Dowiedz się więcej

Kwiecień 3, 2019

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest narzędziem zarządzania polityki ekologicznej na szczeblu lokalnym, jego głównym założeniem jest systemowe ograniczenie niskiej emisji. PGN tworzony jest na potrzeby opracowania przejrzystej, kompleksowej i realistycznej strategii poprawy środowiska i zgodnie z założeniami powinien przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz wizerunku gminy. Zwiększa dostęp do krajowych i europejskich funduszy, a […]

Dowiedz się więcej

Plan SEAP

Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) są zasadniczym elementem Porozumienia Burmistrzów. Plany SEAP (Sustainable Energy Action Plan) wyznaczają określone cele w zakresie redukcji emisji CO2 i definiują konkretne działania, które władze lokalne podejmą, aby osiągnąć te cele do 2020 roku. Plan SEAP powinien obejmować cały obszar geograficzny zarządzany przez władze lokalne oraz zawierać działania obejmujące […]

Dowiedz się więcej

Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu dla miasta Bydgoszczy (POKASZK) – na lata 2012-2020

Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu jest istotnym elementem projektu LAKS „Lokalna Odpowiedzialność za Realizację Protokołu z Kioto” (Local Accounability for Kioto Goals) realizowanego wspólnie z miastami partnerskimi Reggio Emilia (Włochy), Padwa (Włochy) i Girona (Hiszpania)  oraz Agencją Ochrony Środowiska regionu Emilia-Romagnia ARPA (Włochy) . Celem projektu jest zaproponowanie  wszystkich możliwych działań do 2020r.  […]

Dowiedz się więcej

Energia w transporcie

Elektromobilność to perspektywa i odpowiedź na wyzwania jakie stawia nam stan środowiska. Wprowadzenie pojazdów elektrycznych będzie bezpośrednio oddziaływało na życie oraz na funkcjonowanie różnych sektorów gospodarki. Wpływ elektromobilności będzie najbardziej widoczny w dużych miastach, gdyż obniży poziom zanieczyszczenia powietrza i hałasu, co będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę życia i zdrowia mieszkańców. Celem projektu „Efektywność […]

Dowiedz się więcej

Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu i jednocześnie dbać o ochronę środowiska

Stosując dobre praktyki i nowoczesne techniki spalania paliw stałych w swoim domu, dbamy o zdrowie, chronimy środowisko przed zanieczyszczeniem powietrza i oszczędzamy pieniądze. Dobre paliwo to paliwo certyfikowane o stabilnej jakości, dostosowane do urządzenia grzewczego, gwarantujące wysoką sprawność energetyczną i niską emisję zanieczyszczeń. Czego nie spalać? odpadów z gospodarstwa domowego, odpadów organicznych, odpadów higienicznych, starej […]

Dowiedz się więcej

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii – są to niekopalne, odnawialne źródła energii w skład których wchodzą energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, energia geotermalna, energia wody oraz energia otrzymywana z biomasy i biogazu. Ich wykorzystanie nie powoduje trwałych szkód dla środowiska. Korzyści idące z odnawialnych źródeł energii: redukcja gazów cieplarnianych zmniejszenie ilości odpadów ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska […]

Dowiedz się więcej

Efektywność energetyczna to ilość zużytej energii odniesiona do uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji w typowych warunkach ich eksploatowania.

Zdaniem ekspertów istnieje przekonanie o możliwości zaoszczędzenia znacznej ilości energii użytkowej w budynkach, zakładach przetwórczych, transporcie oraz przez zmianę zachowań użytkowników. Najważniejsze by zmienić nasze nawyki. Szacuje się , że wyłączenie wszystkich urządzeń audio i TV z pozycji stand-by (oczekiwanie na pracę) w skali Polski pozwoli zaoszczędzić ok. 2.3 mln MWh. Dostosowanie temperatury do faktycznych […]

Dowiedz się więcej

Ekojazda to ekologiczna i ekonomiczna technika jazdy samochodem oraz integralna taktyka poruszania się na drodze korzystnie wpływająca na środowisko i zasobność portfela

Zmniejszyć zużycie paliwa w samochodzie można pamiętając o następujących zasadach: Przynajmniej raz w miesiącu sprawdzaj ciśnienie w oponach, zmiana ciśnienia o 0.5 bar od prawidłowej wartości powoduje wzrost zużycia paliwa ok. 5%. Wyłączaniu silnika, gdy postój trwa dłużej niż 30 sek. ( mniej paliwa zużyjemy na ponowny rozruch rozgrzanego silnika niż na bieg jałowy). Płynnej […]

Dowiedz się więcej

Dofinansowania na ekologiczne urządzenia grzewcze

Trwa dofinansowanie na wymianę tradycyjnych pieców grzewczych typu „śmieciuch” na ekologiczne urządzenia grzewcze. Miasto przyznaje właścicielom, współwłaścicielom i najemcom samodzielnych lokali lub budynków mieszkalnych usytuowanych na terenie miasta, dofinansowanie w wysokości 100% kosztów poniesionych na zakup urządzenia ekologicznego, jednak nie więcej niż 3 tys. zł (Uchwała IV/21/14  Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014 r. ). Podstawowym […]

Dowiedz się więcej

Luty 18, 2019

Dotacje na energię z odnawialnych źródeł energii

Rządowy program  CZYSTE POWIETRZE jest wdrażany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska program realizowany jest do 2029roku. Z tego programu można uzyskać dofinansowanie między innymi do: wymianę starych nośników ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, docieplenie przegród budynku wymianę okien i drzwi montaż lub modernizację […]

Dowiedz się więcej

Strona 1 z 1