Bilans Klimatyczny miasta Bydgoszczy


„Bilans Klimatyczny dla miasta Bydgoszczy za rok 2013″ – podsumowuje realizację działań związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta w ciągu minionego roku. Celem raportu jest monitorowanie działań przewidzianych w Planie Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu (POKASZK). Rada Miasta przyjmując POKASZK zobowiązała się do corocznego monitorowania postępów w realizacji działań klimatycznych w mieście.

Bilans Klimatyczny opracowany jest zgodnie z zaleceniami Technicznej Grupy Roboczej LAKS, a system monitorowania jest opracowany na podstawie struktury raportowania w ramach Porozumienia między Burmistrzami.

Bilans za rok 2013 uwzględnia aktualizację POKASZK z 2012r. Zmieniono również wielkości celów redukcji emisji na aktualnie obowiązujące oraz zaktualizowano wskaźniki. Do opracowania Bilansu wykorzystano dane zebrane w drodze ankietowania z wydziałów Urzędu Miasta jak również miejskich jednostek organizacyjnych.

Bilans klimatyczny za rok 2013 dla Miasta Bydgoszczy

Bilans Klimatyczny dla Miasta Bydgoszczy

Uchwała RM nr LXIII 1325/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29.10.2014r.

Bilans klimatyczny za rok 2014 dla Miasta Bydgoszczy

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XVIII/248/15 z dnia 23.09.2015r.

Bilans klimatyczny za rok 2015 dla Miasta Bydgoszczy

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XXXVII/710/16 z dnia 30.11.2016r.

Bilans klimatyczny za rok 2016 dla Miasta Bydgoszczy

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr VIII/992/17 z dnia 13.09.2017r.

Bilans klimatyczny za rok 2017 dla Miasta Bydgoszczy

Bilans klimatyczny 2017 (aktualny)