Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu (POKASZK)


Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu dla miasta Bydgoszczy (POKASZK) – na lata 2012-2020

Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu jest istotnym elementem projektu LAKS „Lokalna Odpowiedzialność za Realizację Protokołu z Kioto” (Local Accounability for Kioto Goals) realizowanego wspólnie z miastami partnerskimi Reggio Emilia (Włochy), Padwa (Włochy) i Girona (Hiszpania)  oraz Agencją Ochrony Środowiska regionu Emilia-Romagnia ARPA (Włochy) . Celem projektu jest zaproponowanie  wszystkich możliwych działań do 2020r.  w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych przez miasto Bydgoszcz o min. 20%, w tym przez podwyższenie świadomości i odpowiedzialności władz lokalnych, przedsiębiorców i obywateli za konieczność podjęcia działań na rzecz ograniczenia zmian klimatu i realizacji zobowiązań Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji narodów Zjednoczonych nt. Zmian Klimatu.

Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu na lata 2012-2020 przyjęty uchwałą nr XXXV/724/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. zmienia  uchwałę w sprawie współpracy ze społecznościami lokalnymi w ramach projektu pn. „Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto”