Raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych dla miasta Bydgoszczy


„Raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych dla miasta Bydgoszczy za rok 2013  jest elementem monitorowania postępów w realizacji działań klimatycznych w mieście wynikającym z Planu Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu (POKASZK). Celem inwentaryzacji jest określenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta i wskazanie głównych źródeł emisji. Inwentaryzacja przeprowadzana jest co dwa lata, a jej sporządzenie pozwala na pełną ocenę efektów działań prowadzonych na rzecz redukcji emisji, której nie umożliwia coroczny Bilans Klimatyczny.”

Raport z inwentaryzacji emisji 2013

Raport emisji gazów za rok 2015 2016

Raport z emisji gazów za rok 2017 (aktualny)