Raport z Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)


Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (Sustainable Energy Action Plan – SEAP)

– ma na celu wskazanie działań i uwarunkowań służących redukcji energii finalnej na terenie miasta Bydgoszczy, a przez to redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2). Potrzeba przygotowania Planu wynika z zobowiązania jakie miasto Bydgoszcz poczyniło  przystępując do Porozumienia między burmistrzami, w ramach którego członkowie przyjmują na siebie obowiązek  realizacji unijnej polityki klimatyczno-energetycznej  3×20. Miasto Bydgoszcz zobowiązało się do ograniczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych  o min. 20% w 2020r. w stosunku do roku bazowego, za który przyjęto 2005r.

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bydgoszczy na lata 2012 – 2020 został przyjęty uchwałą XXXV/723/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r.

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XXXV/723/12 z dnia 28.11.2012r.

Raport z Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) ma na celu wskazanie działań jakie poczyniono w okresie raportowania w celu  redukcji energii finalnej na terenie miasta Bydgoszczy, a przez to redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2). Zgodnie z zasadami Porozumienia między Burmistrzami sygnatariusze porozumienia zobowiązani są do przedkładania raportów z wdrażania Planu co dwa lata.

Raport z Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bydgoszczy na lata 2012 – 2020 został przyjęty uchwałą LXIII/1326/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014r.

RAPORT Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2012 – 2020

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LXIII/1325/14 z dnia 29.10.2014r.

RAPORT Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2012 – 2020 (aktualizacja 2015)

RAPORT Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2012 – 2020 (aktualizacja 2018) (aktualny)