Aspekt międzynarodowy

Wypracowane dobre praktyki dzięki Projektowi CitiEnGoV

Projekt przyczynia się do poprawy zrównoważonego zarządzania energią w obszarze efektywności energetycznej i energii odnawialnej oraz do łagodzenia zmian klimatu poprzez wdrażanie środków w sektorze publicznym na terytorium krajów Europy Środkowej.

Rezultatem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy w dziedzinie zrównoważonej energii, która będzie aktywnie wspierać przejście na społeczeństwo niskoemisyjne poprzez odpowiednie planowanie energetyczne i odpowiednie strategie.

Nasi partnerzy wprowadzili ciekawe praktyki ekologiczne i tak:

W Grodzisku Mazowieckim:

 • Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Energią
 • System GIS do zarządzania siecią wodociągową
 • Fotowoltaika w wodociągach
 • Kogeneracja na wodociągach
 • Inteligentne zarządzanie ogrzewaniem w szkole w Izdebnie Kościelnym
 • Prywatny dom OZE
 • Cyfrowa inwentaryzacja systemów grzewczych
 • Dron Straży Miejskiej do zwalczania „kopciuchów”
 • Wystawa o energii
 • Dofinansowania do wymiany pieców

W Słowenii . Nasz zagraniczny partner w projekcie CitiEnGov stawia swoje działania z e-mbilnością wsparcie programu pozwoliło im również na stworzenie wielu inicjatyw w dziedzinie efektywnego wykorzystywania energii oraz odnawialnych źródeł energii. Poprzez te działania Słowenia łagodzi zmiany klimatu w sektorze publicznym. Ich lokalna agencja energetyczna wdraża programy pomocy w dziedzinie rehabilitacji energetycznej budynków centralnego ogrzewania na biomasę drzewną np. w Miren, wydajnego oświetlenia publicznego.

W Chorwacji projekt CitiEnGov przyczynił się do renowacji oświetlenia publicznego na efektywny energetycznie w mieście Splicie. Zainstalowano 82 nowe lampy LED, które mają wbudowane czujniki, które mogą dostosować działanie świateł do ciągów komunikacyjnych, przepływów pieszych, czasu w ciągu dnia i danych warunków pogodowych. Światła mogą być odpowiednio przyciemnione lub całkowicie wyłączone. System może być obsługiwany przez komputer, tablet lub urządzenie mobilne 24 godziny na dobę. Chorwacja wprowadziła również inne działania związane z projektem, takie jak generowanie planów energetycznych, edukacja i promocja dla obywateli w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Miasto Bydgoszcz również nieustannie pracuje nad poprawą jakości powietrza oraz poprawą środowiska naturalnego poprzez działania:

 

 1. Dofinansowania:
 • Dofinansowanie na wymianę ogrzewania węglowego na ekologiczne bliższe informacje na stronie www.bydgoszcz.pl
 • Program Czyste Powietrze www. wfosigw.torun.pl
 1. Prawo obowiązujące w Bydgoszczy w programie ochrony powietrza
 • Uchwała nr XXXVII/621/17 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrzadla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 23 października 2017 r., poz. 4099 więcej na www.bip.kujawsko-pomorskie.pl
 • Uchwała nr XIX/349/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrzadla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 25 kwietnia 2016 r., poz. 1536)bip.kujawsko-pomorskie.pl
 1. Budowę mikroinstalacji na termomodernizowanych w bydgoskich szkołach i przedszkolach
 2. Modernizację istniejących źródeł ciepła w budynkach np. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku na system biwalentny z OZE
 3. Budowa punktów segregacji śmieci
 4. Organizacja imprez i konkursów w temacie ochrony środowiska np. dni energii, granty środowiskowe
 5. Tworzy programy edukacyjne w przedszkolach i szkołach