„Ciepłownictwo Powiatowe” w trosce o powietrze


W lutym ruszył pilotażowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ciepłownictwo Powiatowe”.

To instrument wsparcia, który wynika z potrzeby dostosowywania się do zaostrzających norm emisyjnych oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko polskiego sektora ciepłowniczego na szczeblu powiatowym. Program kierowany jest do średnich przedsiębiorstw ciepłowniczych (do 50 MW), ale tylko do tych, w których większościowym udziałowcem są jednostki komunalne.

W najbliższych latach polskie ciepłownictwo systemowe musi zrealizować szereg, niezwykle kapitałochłonnych, inwestycji w zakresie odpylania, odsiarczania i odazotowania instalacji, aby dostosować się do restrykcyjnych wymogów unijnych. Program wdrażany będzie do 2025 roku. Jego budżet oszacowano na 500 mln zł, z czego 300 mln zł będzie niskooprocentowanym wsparciem zwrotnym, a 150 mln bezzwrotnym finansowaniem.

„Ciepłownictwo Powiatowe” jest wsparciem dla przedsięwzięć z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, poprawy efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zrealizowanie inwestycji, która pozwoli na wcześniejsze dostosowanie się do wymogów UE.

Pilotażowy program wsparcia „Ciepłownictwo Powiatowe” obecnie skierowany został tylko do 130 przedsiębiorstw o całkowitej mocy cieplnej do 50 MW, w których większościowym właścicielem są jednostki samorządu lub miasta i w których udział prywatnego kapitału nie przekracza 30%. Założenie jest takie iż w miarę rozwoju programu obejmie on wszystkich średnich producentów ciepła systemowego.