Pieniądze na modernizację instalacji przetwarzających odpady


Od maja można się ubiegać o pieniądze na budowę, modernizację lub rozbudowę instalacji przetwarzania odpadów. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie można uzyskać pożyczkę w wysokości nawet 100% kosztów.

Środki  pochodzą z 2 części programu „Racjonalna gospodarka odpadami”. W jego ramach można uzyskać pieniądze m.in. na rozbudowę czy modernizację regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, pod warunkiem, że będą one dotyczyć dostosowania do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie lub części biologicznej.

Dofinansowanie przewidziano na inwestycje polegające na:

  • budowie, rozbudowie, modernizacji:
  1. instalacji do fermentacji lub kompostowania selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych,
  2. instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych, z wytwarzaniem energii cieplnej w kogeneracji,
  3. instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych,
  4. instalacji do recyklingu odpadów budowlanych.
  • rozbudowie lub modernizacji istniejących regionalnych instalacji (RIPOK) poprzez dostosowanie do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie
  • rozbudowie lub modernizacji części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej)

Wnioski można składać od 20 maja 2019 r. do 20 grudnia 2019 do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków. Istnieje możliwość uzyskania pożyczki w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych. A w przypadku dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych jej kwota nie może jednak przekroczyć  20 mln zł.