Pożyczki na czystą energię


Jesteś przedsiębiorcą dbającym o środowisko- ruszyły niskooprocentowane pożyczki na czystą energię.

Kujawsko- Pomorski Fundusz Pożyczkowy podlegający pod Urząd Marszałkowski  poinformował że posiada 30mln zł na czystą energię. Można uzyskać do 5mln zł na odnawialne źródła energii (np. instalacje fotowoltaiczne ). Fundusz udziela pożyczki na preferencyjnych zasadach, pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej.  Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Nie jest skierowana do osób fizycznych. Maksymalna kwota o którą można się starać to 5mln zł czas na spłatę pożyczki to 10lat, można również otrzymać dwuletnią karencję w spłacie rat. KPFP może udzielić pożyczki do 100% pieniędzy potrzebnych na realizację inwestycji.