Smog zagrożenie które można wyeliminować


Smog to zanieczyszczenie powietrza, które pojawia się przy ziemi, a które spowodowane jest gromadzeniem się zanieczyszczeń: stałych, ciekłych i gazowych w wyniku ich emisji do atmosfery przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych.
W Polsce mamy głównie zanieczyszczenia pyłowe oraz gazy spalinowe, w którym oprócz tlenków węgla, siarki i azotu występują jeszcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, z najsłynniejszym benzo(a)pirenem. Taki rodzaj smogu nazywany jest ostatnio „polskim smogiem” . Substancje stałe zawarte w powietrzu mogą pochodzić ze źródeł naturalnych i z działalności człowieka.
Należy pamiętać, że pył zawieszony negatywnie oddziałuje nie tylko na ludzi i zwierzęta, ale również na rośliny, gdyż, opadając, osiada na liściach, ograniczając dostępność światła do fotosyntezy, i jednocześnie zapycha aparaty szparkowe, co utrudnia wymianę gazową rośliny z otoczeniem.

W sprawach związanych z jakością powietrza bardzo ważne są działania na szczeblu rządu, kształtowanie przepisów prawnych, wsparcie finansowe dla inwestycji prowadzących do zmniejszenia emisji szkodliwych związków. Niezmiernie istotny jest również poziom świadomości społecznej i tu nieoceniona jest rola instytucji stojących na straży ochrony środowiska, ale także organizacji pozarządowych i aktywność samorządów terytorialnych.

Najwyższa Izba Kontroli szacuje, że z powodu smogu co roku umiera w Polsce przedwcześnie 45 tysięcy osób.

Od 28 stycznia trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały antysmogowej opracowanego przez Urząd Marszałkowski dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Uchwała antysmogowa ma sprawić, że w ciągu kilku lat znacząco poprawi się jakość powietrza w całym województwie. Przygotowany w Urzędzie Marszałkowskim projekt zawiera katalog paliw, których stosowanie będzie zakazane.

Miasto Bydgoszcz intensywnie pracuje nad poprawą powietrza atmosferycznego poprzez działania:

  • opiniując projekt uchwały antysmogowej w sejmiku
  • tworząc miejski program dofinansowania na wymianę ogrzewania węglowego na ekologiczne
  • prowadząc Program „Czyste Powietrze”– w trosce o zdrowie, klimat i środowisko
  • uruchamiając platformę informacyjno-edukacyjną dla bydgoszczan – dzięki niej można sprawdzić jakość powietrza na terenie całego miasta