Dofinansowania na ekologiczne urządzenia grzewcze


Trwa dofinansowanie na wymianę tradycyjnych pieców grzewczych typu „śmieciuch” na ekologiczne urządzenia grzewcze. Miasto przyznaje właścicielom, współwłaścicielom i najemcom samodzielnych lokali lub budynków mieszkalnych usytuowanych na terenie miasta, dofinansowanie w wysokości 100% kosztów poniesionych na zakup urządzenia ekologicznego, jednak nie więcej niż 3 tys. zł (Uchwała IV/21/14  Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014 r. ).

Podstawowym warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie, w chwili złożenia wniosku do Urzędu Miasta Bydgoszczy, sprawnego technicznie i trwale związanego z obiektem budowlanym źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności pieca lub kotła opalanego węglem. Wymiana starego systemu grzewczego na nowy ekologiczny możliwa jest dopiero po podpisaniu umowy z Miastem Bydgoszcz.

Dofinansowanie udzielane jest do następujących ekologicznych urządzeń grzewczych:

  • kotłów: elektrycznych, olejowych, gazowych,
  • automatycznych kotłów opalanych biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa,
  • pomp ciepła,
  • urządzeń wykorzystujących energię elektryczną,
  • urządzeń pobierających energię z sieci ciepłowniczej.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do inwestycji należy składać do Urzędu Miasta Bydgoszczy w terminie do  31 października roku budżetowego w którym wypłata dotacji miała nastąpić.