Calculator of household energy consumption

Check how much it costs to install and use different fuels

Select the type of building
(Heat losses were assumed on the basis of average values based on development projects in a given country)
A++

Zero-energy

5 kWh/m2*year / currently under construction
A+

Passive

12,5 kWh/m2*year / currently under construction
A

Low energy

30 kWh/m2*year / currently under construction
B

Energy-efficient

62,5 kWh/m2*year / currently under construction
C

Medium energy-efficient

90 kWh/m2*year / currently under construction
D

Medium-energy-intensive

125 kWh/m2*year / currently under construction
E

Energy-intensive

200 kWh/m2*year / currently under construction
F

Highly energy-intensive

300 kWh/m2*year / currently under construction
Comments

The above values were averaged on the basis of the classification defined by the Association for Sustainable Development.

Energy class Energy assessment Utility energy demand indicator (kWh/m2*year) Construction period
A++ Zero-energy to 10 Currently
A+ Passive to 15 Currently
A Low energy from 15 to 45 Currently
B Energy-efficient from 45 to 80 Currently
C Medium energy-efficient from 80 to100 Currently
D Medium-energy-intensive from 100 to 150 since 1999
E Energy-intensive from 150 to 250 until 1998
F Highly energy-intensive more than 250 until 1982
Determine the degree of insulation in your home that will allow you to determine the average heat transfer coefficient.
This parameter is necessary to select the right boiler output.

Building well insulated

0,75 W/m3°C

Building medium-insulated

0,90 W/m3°C

Building low-insulation

1,20 W/m3°C
Specify the usable floor area of your house

Little

50m2

Average

100m2

Big

150m2
m2
Enter the number of people who live in your home
1
Choose fuel type

Electricity

Gruntowa pompa ciepła + bojler (prąd sieciowy)

Electricity

Powietrzna pompa ciepła + bojler (prąd sieciowy)

Electricity

Grzejniki akumulacyjne + bojler (prąd sieciowy)

Network heat

Węzeł ciepłowniczy z podgrzaniem wody

Network heat

Węzeł ciepłowniczy bez podgrzania wody + bojler (prąd sieciowy)

Wood

2-funkcyjny kocioł na zgazowanie drewna

Wood

2-funkcyjny kocioł na drewno

Wood

1-funkcyjny kocioł na drewno + bojler (prąd sieciowy)

Wood

2-funkcyjny kocioł na pelet

Wood

1-funkcyjny kocioł na pelet + bojler (prąd sieciowy)

Wood

1-funkcyjny kocioł na pelet + bojler (instalacja solarna)

Natural gas

2-funkcyjny kocioł starego typu

Natural gas

2-funkcyjny kocioł tradycyjny

Natural gas

2-funkcyjny kocioł kondensacyjny

LPG

2-funkcyjny kocioł kondensacyjny

LPG

1-funkcyjny kocioł kondensacyjny + bojler (instalacja solarna)

Fuel oil

2-funkcyjny kocioł tradycyjny

Fuel oil

2-funkcyjny kocioł kondensacyjny

Fuel oil

1-funkcyjny kocioł kondensacyjny + bojler (instalacja solarna)

Carbon

2-funkcyjny kocioł miałowy

Carbon

1-funkcyjny kocioł miałowy + bojler (prąd sieciowy)

Carbon

1-funkcyjny kocioł miałowy + bojler (instalacja solarna)

Carbon

2-funkcyjny kocioł węglowy

Carbon

1-funkcyjny kocioł węglowy + bojler (prąd sieciowy)

Carbon

1-funkcyjny kocioł węglowy + bojler (instalacja solarna)

Carbon

2-funkcyjny kocioł na ekogroszek

Carbon

1-funkcyjny kocioł na ekogroszek + bojler (prąd sieciowy)

Carbon

1-funkcyjny kocioł na ekogroszek + bojler (instalacja solarna)
Calculations adopted for:

Type of building:

Nowy dom

Area:

50<

Number of residents:

1

Fuel type:

Gaz ziemny - kocioł starego typu

Zobacz jakie ogrzewanie będzie najbardziej odpowiednie dla Twojego domu

Zapotrzebowanie na ciepło

Twój dom -
Zapotrzebowanie na energię użytkową: kWh/m2*rok
Dom pasywny
Zapotrzebowanie na energię użytkową: 12.5 kWh/m2*rok

Zestawienie kosztów

Twój dom
Izolacja budynku: W/m3°C
Fuel Average installation cost Średni roczny koszt eksploatacji
Dom pasywny
Izolacja budynku: 0.75 W/m3°C
Fuel Average installation cost Średni roczny koszt eksploatacji
Average installation cost
Średnie roczne koszty eksploatacji

Emisja zanieczyszczeń

Twój dom
Fuel CO2(kg/rok) CO(kg/rok) Pył(kg/rok) SO2(kg/rok) NOx(kg/rok)
Dom pasywny
Fuel CO2(kg/rok) CO(kg/rok) Pył(kg/rok) SO2(kg/rok) NOx(kg/rok)
Uwagi

Do obliczeń przyjęto następujące założenia: temp. wody z wodociągów 10°C, temp. wody ciepłej wynosi 45°C, każdy mieszkaniec zużywa 35l wody/dzień, dom zamieszkały jest przez 329 dni.

Instalacja nie zakłada cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.

Poziom emisji zanieczyszczeń dotyczy wyłącznie emisji lokalnej, bez uwzględnienia emisji wydzielanej przez zakłady energetyczne.

Dofinansowania

Aby dowiedzieć się więcej na temat dofinansowania