Dotacje na energię z odnawialnych źródeł energii


Rządowy program  CZYSTE POWIETRZE jest wdrażany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska program realizowany jest do 2029roku. Z tego programu można uzyskać dofinansowanie między innymi do:

  • wymianę starych nośników ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku
  • wymianę okien i drzwi
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej)

Program ten ma dać szansę obywatelom na wymianę przestarzałych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych celem tego programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

      

Przedsięwzięcie to skupia się głównie na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by zwiększyć efektywność zarządzania energią. Działania wpłyną nie tylko na ochronę środowiska, ale dodatkowo korzystnie wpłyną na domowy budżet.

Skorzystać z programu CZYSTE POWIETRZE mogą osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadający zgodę na rozpoczęcie budowy.

Korzystając z programu można uzyskać zwrot części kosztów, maksymalny możliwy koszt od którego liczona jest dotacja to 53 tyś zł. Gdy koszty inwestycji przekroczą kwotę 53 tysięcy złotych można uzyskać dodatkowe dofinansowanie w formie pożyczki. Najniższy koszt dofinansowania projektu tp 7 tysięcy złotych.

  • Oprocentowanie pożyczki jest zmienne ale nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie.
  • Planowany okres spłaty pożyczki wynosi 15 lat.
  • Przewidziana karencja w spłacie trwa nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Program realizowany jest od 2018 do 2029, podpisywanie umów do 31.12.2027. Zakończenie wszystkich prac objętych umową 30.06.2029

Wnioski przyjmowane i weryfikowane są na bieżąco, rozpatrują je Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowania projektu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

Inwestycja nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji inwestycji potwierdzona zostanie w protokole końcowym.