Energia w transporcie


Elektromobilność to perspektywa i odpowiedź na wyzwania jakie stawia nam stan środowiska. Wprowadzenie pojazdów elektrycznych będzie bezpośrednio oddziaływało na życie oraz na funkcjonowanie różnych sektorów gospodarki.

Wpływ elektromobilności będzie najbardziej widoczny w dużych miastach, gdyż obniży poziom zanieczyszczenia powietrza i hałasu, co będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę życia i zdrowia mieszkańców.

Celem projektu „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce” jest wspieraniem rozwoju gałęzi elektromobilności w Polsce oraz wpływu wprowadzania na szeroką skalę floty samochodów elektrycznych w ujęciu środowiskowym oraz technicznym.

Ministerstwo Energetyki wspiera elektryczny transport zbiorowy np. wymianę obecnej flty na autobusy elektryczne. Resort energetyki pracuje nad rozbudową integralnej sieci energetyczne by zespolić ją z pojazdami elektrycznymi.

Jednym z priorytetów ministerstwa jest wspieranie samorządów oraz firm przyjaznych elektromobilności które wprowadzają działania związane z wymianą tradycyjnej floty na elektryczne.

Samochody elektryczne to pojazdy posiadające jako napęd jeden lub więcej silników elektrycznych. Pojazdy te ładuje się korzystając z ogólnie dostępnych terminali lub elektor-gniazdek.

Rynek elektromoblności  na świecie dynamicznie się rozwija. W niektórych krajach zachęca się kierowców do zakupu samochodów elektrycznych, np. rząd Estonii dopłaca do zakupu pojazdu z napędem elektrycznym. W Wielkiej Brytanii kierowcy poruszający się takimi samochodami mogą wjeżdżać do ścisłego centrum miast, są zwolnieni z niektórych podatków. Stały rozwój sieci punktów doładowania sprzyja wzrostowi  zainteresowania tego typu pojazdami. W Polsce większość gniazdek zlokalizowanych jest w dużych miastach przy centrach handlowych. Podkreślić należy, że ich liczba rośnie i  stają się one coraz łatwiej dostępne.

Zalet użytkowania pojazdu z napędem elektrycznym jest niewątpliwie więcej niż wad. Wyeliminowany zostaje problem hałasu emitowanego przez pojazd. Silnik elektryczny posiada wysoki moment obrotowy już od pierwszych obrotów do maksymalnych, a dzięki płynnej regulacji obrotów możemy wyeliminować niezbędną w tradycyjnych pojazdach skrzynię biegów. Kolejnym walorem jest to, że samochód przyspiesza z taką samą mocą niezależnie od obrotów silnika.

 

Aktualnie w Bydgoszczy zarejestrowanych jest tylko 12 samochodów w pełni elektrycznych, wśród nich są: Nissan Leaf, Tesla czy BMW i3.

Nissan jako światowy lider w sektorze samochodów elektrycznych jest mocno zaangażowany w projekty wspierające rozwój wiedzy i świadomości na temat elektromobilności. współpracują z ośrodkami akademickimi takimi jak UTP w Bydgoszczy. Możliwość stałego i bezpośredniego kontaktu studentów z samochodem elektrycznym będzie bardzo dużą wartością dodaną dla zajęć dydaktycznych realizowanych na uczelni.

Na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy powstała kolejna stacja do ładowania pojazdów elektrycznych pierwsza znajduje się na zewnętrznym parkingu CH FOKUS. Firma Rawicom z Łabiszyna do 2020 roku w całej Polsce planuje postawić 50 takich punktów. Na bydgoskim wydziale prowadzone są dwa kierunki studiów, które wprost są zainteresowane procesem ładowania, to elektrotechnika i energetyka. Na wydziale inżynierii mechanicznej studenci uczą się na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii. Za używane samochody elektryczne zapłacimy ok. 60 tys. zł. Ich średnia cena to ok. 120-150 tys. zł. Najdroższe modele kosztują nawet 500 tys. zł.