Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu i jednocześnie dbać o ochronę środowiska


Stosując dobre praktyki i nowoczesne techniki spalania paliw stałych w swoim domu, dbamy o zdrowie, chronimy środowisko przed zanieczyszczeniem powietrza i oszczędzamy pieniądze.

Dobre paliwo to paliwo certyfikowane o stabilnej jakości, dostosowane do urządzenia grzewczego, gwarantujące wysoką sprawność energetyczną i niską emisję zanieczyszczeń.

Czego nie spalać?

 • odpadów z gospodarstwa domowego, odpadów organicznych,
 • odpadów higienicznych,
 • starej odzieży, obuwia,
 • tworzyw sztucznych, plastikowych butelek, gumy, foli, styropianu
 • kolorowego papieru,
 • impregnowanego czy klejonego drewna, płyt wiórowych, płyt MDF itp.,
 • paliw pozaklasowych – mułów, flotokoncentratów, szlamów węglowych.

Spalając złe paliwo zwiększamy emisję substancji szkodliwych dla zdrowia:

 • pyłów, w tym sadzy,
 • węglowodorów, w tym rakotwórczych benzo(a)pirenu, dioksyn i furanów,
 • metali ciężkich i wielu innych.

Ponadto zwiększamy prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwory, choroby układu oddechowego i krążenia. Stosując przestarzałe urządzenia, nie dbając o komin, zanieczyszczamy też środowisko.

Jak ograniczyć negatywne skutki spalania paliw stałych?

 • kupować tylko certyfikowane paliwa z wiarygodnych źródeł – masz prawo do weryfikacji jakości i pochodzenia paliwa;
 • stosować czyste, nowoczesne techniki spalania – wysokosprawne urządzenia grzewcze – kotły c.o., piece, kominki;
 • regularnie korzystać z usług kominiarza;
 • wyeliminować złe nawyki – nie spalać odpadów;
 • budować świadomość ekologiczną bliskich i znajomych.

Czym się różnią dobre kotły i piece od tanich?

Sprawność przestarzałych urządzeń nie przekracza 50%, podczas gdy najlepsze, nowe urządzenia oferują znacznie wyższe sprawności – ponad 90%, co przekłada się na prawie dwukrotnie niższe zużycie paliwa i niższe koszty ogrzewania.

Przestarzałe konstrukcje emitują więcej szkodliwych substancji: pyłów, rakotwórczych węglowodorów, dioksyn, metali ciężkich itp. Nowoczesne urządzenia emitują nawet 99% mniej zanieczyszczeń.

Nowoczesne urządzenia podnoszą komfort użytkownika – stracisz mniej czasu na ich obsługę.

Aby właściwie dobrać urządzenie do naszych potrzeb i możliwości, warto skorzystać z pomocy doradców energetycznych w gminie, przedstawicieli producentów bądź autoryzowanych. Zwracajmy także uwagę na Eko-znakowanie sprzętu. Wybierając kocioł, piec, kominek, szukajmy urządzeń najwyższej – 5 klasy.

Jak znaleźć dobre paliwo?

Paliw najwyższej jakości szukajmy w autoryzowanych punktach sprzedaży paliw lub bezpośrednio u producentów kwalifikowanych paliw węglowych, stałych biopaliw lub w sklepach internetowych. Sprawdzajmy, czy do dowodu zakupu dołączony jest certyfikat jakości, informujący o pochodzeniu paliwa i jego parametrach.

Dbajmy o komin!

Masz problem z naturalnym ciągiem kominowym? Wezwij kominiarza, by sprawdził komin. Zastosuj również wentylator lub nasadę kominową oraz dbaj o odpowiednią wentylację.

Bydgoszcz przeznaczyła na wymianę pieców w 2017 roku 750 tys. Zł. W latach 2006-2017 łącznie wydatkowano z budżetu miasta 4 035 885 zł., zlikwidowano 2111 szt. urządzeń grzewczych na opał stały oraz zamontowano 1410 szt. nowych ekologicznych urządzeń grzewczych.

Celem programu priorytetowego „EKOpiec 2018” jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanego z ogrzewaniem budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Bydgoszcz.

Dotacji podlegają zakup, montaż i uruchomienie ekologicznego źródła ciepła współfinansowane ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wysokość dofinansowania wynosi 4000 zł.

Beneficjentami programu mogą być właściciele, współwłaściciele nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:

 • kotły gazowe,
 • kotły olejowe,
 • kotły elektryczne,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.