Odnawialne źródła energii


Odnawialne źródła energii są to niekopalne, odnawialne źródła energii w skład których wchodzą energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, energia geotermalna, energia wody oraz energia otrzymywana z biomasy i biogazu. Ich wykorzystanie nie powoduje trwałych szkód dla środowiska.

Korzyści idące z odnawialnych źródeł energii:

 • redukcja gazów cieplarnianych
 • zmniejszenie ilości odpadów
 • ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska
 • stworzenie nowych miejsc pracy
 • nie ulegają wyczerpaniu
 • wysoka niezawodność

Odnawialne źródła energii

W obecnych czasach podczas ciągle rosnącego zużywania energii dzięki rozwojowi technicznemu dzisiejszej cywilizacji związanej nie tylko z gospodarstwami domowymi, ale również w przemyśle, co jednocześnie wiąże się z coraz szybszym zużywaniem konwencjonalnych produktów, z których produkujemy energię cieplną i elektryczną (węgiel, ropa, gaz ziemny). Wymusza to na społeczeństwie dalekosiężne myślenie o przyszłości następnych pokoleń by i dla nich starczyło zasobów konwencjonalnych. Świadomość społeczeństwa jest coraz większa, a odnawialne źródła energii staja się bardziej popularne. Dzięki temu udział energii produkowanej z OŹE w ostatnich latach wzrósł kilkakrotnie.

W polskich szkołach coraz częściej stawiamy na edukacje młodych ludzi i zwiększmy ich świadomość już na wczesnym etapie.

Do odnawialnych źródeł energii należą:

Energia słoneczna

Słońce jest najważniejszym i najlepszym alternatywnym źródłem energii odznacza się wieloma pozytywami jakich nie ma żadne inne odnawialne źródło energii. Energia jest niezbędnym składnikiem życia i tworzenia. Energia słoneczna dopływająca na Ziemię jest dużo większa niż zapotrzebowanie na energię. Promieniowanie słoneczne to przenoszenie energii w postaci fal elektromagnetycznych. Natężenie promieniowania słonecznego bezpośredniego dochodzącego do zewnętrznych warstw atmosfery się. Energetyka słoneczna to dziedzina rozwijająca się prężnie w europie i świecie. Kolektory słoneczne zmieniają energię promieniowania słonecznego na energię cieplną. Wykorzystując odpowiedni odbiornik energię słoneczną można przekształcić w energię elektryczną lub cieplną przy szerokim zakresie temperatur nośnika. Montaż instalacji solarnej wymaga zaprojektowania podłączenia do istniejącej instalacji hydraulicznej wraz z projektem montażu baterii kolektorów słonecznych. Bardzo często można wykorzystywać istniejące elementy instalacji- zbiornika na ciepłą wodę.

Energia wiatrowa

Na terenie Polski występują bardzo różne warunki wietrzności – od bardzo sprzyjających do skrajnie niekorzystnych, przy których poniesione na  elektrownię wiatrową nakłady nigdy się nie zwrócą. Wietrzność może być znacząco inna na obszarze zaledwie kilku kilometrów, ponieważ lokalne ukształtowanie terenu, roślinność i zabudowania bardzo mocno wpływają na prędkość wiatru. Ich oddziaływanie jest szczególnie silne na niewielkich wysokościach, na których są instalowane małe turbiny wiatrowe.

Wiatr należy traktować jako „paliwo” dla turbiny, gdyż to on ją napędza. Elektrownie wiatrowe „przerabiają to paliwo” na energię elektryczną.  Im większa prędkość wiatru, który wieje przez wirnik elektrowni wiatrowej, tym więcej prądu. Nie istnieją elektrownie wiatrowe, które produkują dużo prądu przy małym wietrze, tak samo jak nie ma silników, które dają dużo mocy z małej ilości benzyny.

Źródło eGospodarka
Źródło eGospodarka

 

Energia wodna

W Polsce posiadamy zasoby hydroenergetyczne stanowią one zledwie 13,7 TW-h roczni. Elektrownie wodne w Polsce mają moc 2042MW. Elektrownie szczytowo –pompowe przypada 1366MW. Najbardziej przyszłościowe rejony dla rozwoju hydroenergetyki mają Mazury, Pomorze, Sudety i Karpaty.

źródło przystanek-eko
źródło przystanek-eko

 

Biomasa

Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegająca zmianą  w procesie rozkładu biologicznego. Pochodzi z produktów, odpadów (komunalnych i zwierzęcych) i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz z przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także część pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji wraz z ziarnem zbóż nie spełniających wymagań jakościowych. Biomasa jest źródłem energii odnawialnej posiadającym największe możliwości wykorzystania dzięki współspalaniu z węglem lub miałem. Przeznaczona na cele energetyczne posiada wiele korzyści takich jak:

 1. ekologiczność

Do 80% mniejsza emisja ditlenku węgla przyrównując ją do węgla kamiennego czy brunatnego, ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Powstający popiół jest bardzo dobrym nawozem, więc dodatkowo unikamy problemu z jego utylizacją.

 1. społeczność

Podczas wytwarzania, przetwarzania oraz spalania biomasy tworzone są nowe miejsca pracy, a uprawa roślin przeznaczonych na biomasę prowadzi bardzo często do zagospodarowania gruntów odłogowych.

 1. ekonomiczność

Biomasa posiada bardzo niskie koszty wytwarzania w stosunku do innych odnawialnych źródeł energii [18].

 • energia geotermalna,
 • energia przypływów i odpływów mórz i różnic temperatury wody powierzchniowej i głębinowej.

Powyższe źródła energii niekonwencjonalnej wykazują brak emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń środowiska, co jest dodatkowym ich atutem.

W Unii Europejskiej pozyskanie energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w latach 2003-2015 wzrosło blisko dwukrotnie. W 2015 roku ok. 30% pozyskiwanej energii pierwotnej na obszarze Wspólnoty pochodziło z OZE. Ze struktury pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w UE wyni­ka, że dotychczas największe znaczenie miała biomasa, która jest powszechnie dostępna i może być używana w procesach bezpośredniego spalania (drewno, słoma, osady ściekowe), przetwarzana na paliwa ciekłe (estry oleju rzepakowego, alkohol) bądź gazowe (np. biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy).