Kalkulator zużycia energii w gospodarstwach domowych

Sprawdź ile kosztuje instalacja i korzystanie z różnych paliw

Wybierz rodzaj budynku
(Straty ciepła zostały przyjęte na podstawie średnich wartości opartych o realizacjach zabudowy w danym kraju)
A++

Zeroenergetyczny

5 kWh/m2*rok / budowany aktualnie
A+

Pasywny

12,5 kWh/m2*rok / budowany aktualnie
A

Niskoenergetyczny

30 kWh/m2*rok / budowany aktualnie
B

Energooszczędny

62,5 kWh/m2*rok / budowany aktualnie
C

Średnio energooszczędny

90 kWh/m2*rok / budowany aktualnie
D

Średnio energochłonny

125 kWh/m2*rok / budowany aktualnie
E

Energochłonny

200 kWh/m2*rok / budowany aktualnie
F

Wysoko energochłonny

300 kWh/m2*rok / budowany aktualnie
Komentarz

Powyższe wartości zostały uśrednione, na podstawie klasyfikacji zdefiniowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Klasa energetyczna Ocena energetyczna Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową (kWh/m2*rok) Okres budowy
A++ Zeroenergetyczny do 10 Aktualnie
A+ Pasywny do 15 Aktualnie
A Niskoenergetyczny od 15 do 45 Aktualnie
B Energooszczędny od 45 do 80 Aktualnie
C Średnio energooszczędny od 80 do100 Aktualnie
D Średnio energochłonny od 100 do 150 od 1999 r.
E Energochłonny od 150 do 250 do 1998r.
F Wysoko energochłonny więcej niż 250 do 1982 r.
Określ stopień zaizolowania Twojego domu, który pozwoli na ustalenie średniego współczynnika przenikania ciepła.
Ten parametr jest niezbędny do dobrania odpowiedniej mocy kotła.

Budynek dobrze izolowany

0,75 W/m3°C

Budynek średnio izolowany

0,90 W/m3°C

Budynek o słabej izolacji

1,20 W/m3°C
Podaj powierzchnię użytkową Twojego domu

Mała

50m2

Średnia

100m2

Duża

150m2
m2
Podaj liczbę osób, która zamieszkuje Twój dom
1
Wybierz rodzaj paliwa

Energia elektryczna

Gruntowa pompa ciepła + bojler (prąd sieciowy)

Energia elektryczna

Powietrzna pompa ciepła + bojler (prąd sieciowy)

Energia elektryczna

Grzejniki akumulacyjne + bojler (prąd sieciowy)

Ciepło sieciowe

Węzeł ciepłowniczy z podgrzaniem wody

Ciepło sieciowe

Węzeł ciepłowniczy bez podgrzania wody + bojler (prąd sieciowy)

Drewno

2-funkcyjny kocioł na zgazowanie drewna

Drewno

2-funkcyjny kocioł na drewno

Drewno

1-funkcyjny kocioł na drewno + bojler (prąd sieciowy)

Drewno

2-funkcyjny kocioł na pelet

Drewno

1-funkcyjny kocioł na pelet + bojler (prąd sieciowy)

Drewno

1-funkcyjny kocioł na pelet + bojler (instalacja solarna)

Gaz ziemny

2-funkcyjny kocioł starego typu

Gaz ziemny

2-funkcyjny kocioł tradycyjny

Gaz ziemny

2-funkcyjny kocioł kondensacyjny

LPG

2-funkcyjny kocioł kondensacyjny

LPG

1-funkcyjny kocioł kondensacyjny + bojler (instalacja solarna)

Olej opałowy

2-funkcyjny kocioł tradycyjny

Olej opałowy

2-funkcyjny kocioł kondensacyjny

Olej opałowy

1-funkcyjny kocioł kondensacyjny + bojler (instalacja solarna)

Węgiel

2-funkcyjny kocioł miałowy

Węgiel

1-funkcyjny kocioł miałowy + bojler (prąd sieciowy)

Węgiel

1-funkcyjny kocioł miałowy + bojler (instalacja solarna)

Węgiel

2-funkcyjny kocioł węglowy

Węgiel

1-funkcyjny kocioł węglowy + bojler (prąd sieciowy)

Węgiel

1-funkcyjny kocioł węglowy + bojler (instalacja solarna)

Węgiel

2-funkcyjny kocioł na ekogroszek

Węgiel

1-funkcyjny kocioł na ekogroszek + bojler (prąd sieciowy)

Węgiel

1-funkcyjny kocioł na ekogroszek + bojler (instalacja solarna)
Obliczenia przyjęte dla:

Rodzaj budynku:

Nowy dom

Powierzchnia:

50<

Liczba mieszkańców:

1

Rodzaj paliwa:

Gaz ziemny - kocioł starego typu

Zobacz jakie ogrzewanie będzie najbardziej odpowiednie dla Twojego domu

Zapotrzebowanie na ciepło

Twój dom -
Zapotrzebowanie na energię użytkową: kWh/m2*rok
Dom pasywny
Zapotrzebowanie na energię użytkową: 12.5 kWh/m2*rok

Zestawienie kosztów

Twój dom
Izolacja budynku: W/m3°C
Paliwo Średni koszt instalacji Średni roczny koszt eksploatacji
Dom pasywny
Izolacja budynku: 0.75 W/m3°C
Paliwo Średni koszt instalacji Średni roczny koszt eksploatacji
Średni koszt instalacji
Średnie roczne koszty eksploatacji

Emisja zanieczyszczeń

Twój dom
Paliwo CO2(kg/rok) CO(kg/rok) Pył(kg/rok) SO2(kg/rok) NOx(kg/rok)
Dom pasywny
Paliwo CO2(kg/rok) CO(kg/rok) Pył(kg/rok) SO2(kg/rok) NOx(kg/rok)
Uwagi

Do obliczeń przyjęto następujące założenia: temp. wody z wodociągów 10°C, temp. wody ciepłej wynosi 45°C, każdy mieszkaniec zużywa 35l wody/dzień, dom zamieszkały jest przez 329 dni.

Instalacja nie zakłada cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.

Poziom emisji zanieczyszczeń dotyczy wyłącznie emisji lokalnej, bez uwzględnienia emisji wydzielanej przez zakłady energetyczne.

Dofinansowania

Aby dowiedzieć się więcej na temat dofinansowania